1 Śląski Zlot Grup Rekonstrukcyjnych w Miechowicach